Zonne Energie

Zonne Energie

Klimaatverandering is de grootste milieu-uitdaging van onze tijd. Hernieuwbare energie is een van de meest effectieve instrumenten die we hebben om ertegen te vechten. Daarom hebben we besloten om onze operationele energie zo schoon mogelijk te maken.

Tegen 2021 zullen we 60% van onze elektriciteit opwekken via zonnepanelen die op ons centrumgebouw zijn geplaatst. Tevens streven we ernaar om het aandeel hernieuwbare energie elk jaar te vergroten.