Wij vinden dat we de verantwoordelijkheid hebben om een betere wereld achter te laten aan toekomstige generaties. Om die reden is duurzaamheid voor ons geen optie, maar een must.

Duurzame mode is gericht op het verminderen van de milieu-effecten van de kleding industrie en op het vergroten van de sociale voordelen.

Wij zetten ons als bedrijf in, om op de meest duurzame manier klant ontwerpen om te zetten in kleding.

Ruim 96% van de Orimpex vezels die zijn gebruikt in 2019 was biologisch of duurzaam geproduceerd1. Al deze materialen zijn gecertificeerd door externe organisaties die betrouwbaarheid en transparantie in de gehele supply chain garanderen.

DUURZAME MATERIALEN

Biologisch katoen:

Katoen is een van de meest schadelijke textielvezels in termen van waterschaarste en milieu-impact. 2 Conventioneel katoen wordt geteeld met behulp van genetisch gemodificeerde zaden, hoge hoeveelheden water en pesticiden die giftig zijn, schadelijk voor de bodemvruchtbaarheid en de menselijke gezondheid.

Het World Economic Forum heeft waterschaarste en klimaatcrisis aangemerkt als twee van de top tien mondiale risico’s. Het meerderheid van katoen wordt geteeld in deze meest kwetsbare landen.

Er zijn verschillende duurzame versies van katoenen beschikbaar, maar als je er zeker van wilt zijn, dat wat je koopt op een echt duurzame manier is geteeld, dan is gecertificeerd biologisch katoen de beste optie.

Organisch is het enige systeem dat zeer giftige stoffen uit het milieu elimineert en in plaats daarvan holistisch werkt, ten voordele van mensen en de planeet op lange termijn. 3.

Door het gebruik van meststoffen en pesticiden te elimineren en de stikstofinput te verminderen, produceert de biologische katoenteelt tot 94% minder uitstoot van broeikasgassen. Ook houdt het waterwegen veilig en schoon. Het is aangetoond dat de waterverontreiniging 98% minder is dan de productie van niet-biologisch katoen. 4.

Organisch is het DNA van Orimpex. 100% van ons katoengebruik is van gecertificeerd biologisch katoen (78% GOTS, 22% OCS) dat voldoet aan de strenge sociale en milieunormen.

Lenzing Cellulosevezels:

( Lenzing Modal®, MicroModal®, Tencel™, Ecovero™)

Lenzing cellulosevezels worden geproduceerd door middel van milieuvriendelijke processen uit hout. Een kenmerk van cellulose is de biologische afbreekbaarheid. Aan het einde van hun levenscyclus kunnen de vezels opnieuw in het ecosysteem terechtkomen.

Bijna 100% van het hout en de pulp die door de Lenzing Group wordt gebruikt, is al gecertificeerd door FSC® of PEFC™ of wordt gecontroleerd in overeenstemming met deze normen. Ook zijn ze gecertificeerd met het EU Ecolabel dat aangeeft dat ze voldoen aan hoge milieunormen gedurende de hele levenscyclus.

Bamboe:

Bamboe is een van de meest duurzame planten ter wereld. Het groeit zeer snel en produceert 35% meer zuurstof dan andere bomen. In tegenstelling tot conventioneel katoen heeft bamboe geen pesticiden of chemische meststoffen nodig tijdens het telen. Ook heeft het zelden herbeplanting of irrigatie nodig.

Bamboe, dat bijna geen milieu-impact heeft tijdens de teelt, vereist wel een aantal chemische stoffen wanneer ze worden omgezet in vezels. Veel minder dan het geval is bij polyester. Maar het gebruik van deze chemische stoffen heeft wel een negatieve invloed op bamboe op weg naar duurzaamheid.

Omdat bamboe veel milieuvriendelijker is dan katoen en polyester en ook nog eens biologisch afbreekbaar is, nemen we bamboevezels toch op in onze productie.

Gerecycled polyester:

Polyester is de meest gebruikte vezel ter wereld. Goed voor ongeveer de helft van de markt.

Gewone “Virgin” polyester is een synthetische aardolie-gebaseerde vezel, gemaakt van niet-hernieuwbare bronnen met behulp van een energie-intensief proces.

Als alternatief voor virgin polyester gebruiken wij gerecylced polyester. Gerecycled polyester dat wordt gemaakt van voornamelijk plastic flessen of textielafval geeft een tweede leven aan een materiaal dat niet biologisch afbreekbaar is en anders op de vuilnisbelt of in de oceaan zou belanden.

Het elimineren van het grondstoffengebruik door recyclingmaterialen verminderd bodem verontreiniging, lucht- en watervervuiling en vereist ook minder energie dan nieuw polyester.

SOCIALE DUURZAAMHEID

De toekomst van de mode is grotendeels afhankelijk van de mensen die onze kleding maken.

Wij bij Orimpex willen deel uitmaken van een industrie die eerlijke lonen, veilige arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en gendergelijkheid biedt. Als kledingfabrikant nemen we op het meest arbeidsintensieve deel van de supply chain onze verantwoordelijkheid om dit doel te bereiken.

We slagen met succes voor de jaarlijkse audits van Fair Wear Foundation, een internationaal verificatie-initiatief dat zich inzet op het verbeteren van leefomsctandigheden van werknemers over de hele wereld. Wij verzekeren onze klanten van eerlijke arbeidsomstandigheden en transparantie over onze bedrijfsvoering door middel van inspecties van derden.

Als onderdeel van een industrie met meer dan 75% van de werknemers wereldwijd als vrouw, is gendergelijkheid een van onze topprioriteiten. Wij zijn een van de eerste bedrijven die equality for women at work certificaat hebben. Onze managementsystemen, aanname beleid, werkgelegenheid, gezondheid, veiligheid op het werk, supply chain en sociale impact worden gecontroleerd door Intertek met betrekking tot Global Compact Turkey en Women Empowerment Principles.

UN GLOBAL COMPACT:

Het United Nations Global Compact (UNGC), het grootste duurzaamheidsinitiatief ter wereld met 12.000 ondertekenaars in meer dan 145 landen wereldwijd, biedt een universele taal voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een platform om alle bedrijven te begeleiden, ongeacht de grootte, complexiteit of locatie. We stemmen onze strategieën en activiteiten af op universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Ook worden er acties ondernomen acties die de maatschappelijke doelen bevorderen. Als ondertekenaar van UNGC maken we elk jaar onze vorderingen op weg naar de UNGC Tien Principes openbaar.

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141297-Orimpex-Tekstil-A-S-%20#company-information

 

 

 

 

 

 

GLOBAL COMPACT
In 2020 heeft Orimpex zich aangesloten bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen initiatief van de UN Global Compact.
Voornaamste aandachtspuntenvan het initiatief zijn de principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

1 50% biologisch katoen, 29% Lenzing duurzame vezels, 18% bamboe, 4% overige

2 Mistra Future Fashion, The Outlook Report 2011-2019

3 https://www.soilassociation.org/organic-living/fashion-textiles/organic-cotton/

4 https://www.soilassociation.org/organic-living/fashion-textiles/cottoned-on/