GOTS

De Global Organic Textile Standard (GOTS) wordt gezien als ’s werelds toonaangevende keurmerk voor textiel gemaakt van organische vezels. Het definieert milieucriteria op hoog niveau in de hele toeleveringsketen van biologisch textiel en vereist ook naleving van sociale regelgeving.

Het doel van deze norm is om de biologische oorsprong van textiel te garanderen, van het oogsten van de grondstoffen, via milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie tot etikettering aan toe.

Een aantal belangrijke GOTS vereisten zijn:

All chemische inputs (zoals kleurstoffen, hulpstoffen en proceschemicaliën) moeten voldoen aan voor af vastgestelde basisvereisten inzake toxiciteit en biologische afbreekbaarheid.

Bleekmiddelen moeten op zuurstof zijn gebaseerd (geen chloorbleekmiddelen) en azokleurstoffen die kankerverwekkende amineverbindingen afgeven, zijn verboden.

Het afvalwater van alle natte verwerkingseenheden moet worden gezuiverd in een functionele afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Ook moeten alle verwerkers en fabrikanten voldoen aan sociale criteria die zijn gebaseerd op de belangrijkste normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).