Levend Lonen Project

Levend Lonen Project

Fair Wear Foundation definieert een leefbaar loon (voor een standaard werkweek) als het voldoet aan de basisbehoeften van werknemers en hun gezinnen en een vrij inkomen biedt. Onder basisbehoeften worden kosten voor huisvesting, voeding, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, drinkwater, kinderopvang, vervoer en besparingen gezien.

Wij geloven dat leefbaar loon een mensenrecht is. Wij als kledingfabrikant, in de meest arbeidsintensieve fase van de toeleveringsketen, zijn bereid om een steentje bij te dragen!

We zijn een project gestart met een partner en werken samen aan de betaling van een leefbaar loon. Ons doel is uiteindelijk om onze werknemers een betere levensstandaard te bieden. En zo ook onze klanten te verzekeren dat ze inkopen bij een bedrijf waar goed voor hun werknemers wordt gezorgd.