Project voor koolstofneutralisatie “Schone voertuigen”

Project voor koolstofneutralisatie “Schone voertuigen”

Luchtverontreiniging is een wereldwijd probleem dat de klimaatcrisis verergerd. Niet alleen industriële menselijke activiteiten, maar ook uitstoot van voertuigen dragen bij aan de slechte luchtkwaliteit.

Onze ambitie is om de CO2-uitstoot zowel binnen als buiten onze bedrijfsvoering te verminderen. Als onderdeel van onze klimaatdoelen wissen we de ecologische voetafdruk van onze voertuigen door jonge boompjes aan te planten. De berekeningen gemaakt met de Carbon Meter zijn beschikbaar op de website van Aegean Forest Foundation.

We streven naar een leefbaardere wereld voor toekomstige generaties door nieuwe jonge boompjes aan te planten die de broeikasgassen, die elk jaar in de atmosfeer worden uitgestoten, zullen opnemen.